សូមចំណាំថា​កំពង់ផែអាមេរិក​បានផ្លាស់ប្តូរបទបញ្ញត្តិរបស់ខ្លួន​ទាក់ទងនឹង​យានយន្តមិនអាចបើកបរបាន និងខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ។ សូម​ចំណាំថា​ Auction Export នឹងប្រើការដឹកជញ្ជូនតាមកុងតឺន័រសម្រាប់យានយន្តខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ មិនអាចបើកបរបាន ដែលត្រូវលើក និងត្រូវទៅអាហ្រ្វិកខាងលិច។ យានយន្តដែលអាចបើកបរនិងគ្មានការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរទាំងអស់នឹងត្រូវដឹកតាម RORO ដូចធម្មតា រីឯយានយន្តមិនអាចបើកបរបាន និងមិនមានការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ​នឹងត្រូវទទួលដោយ RORO TOWABLE។ កំពង់ផែទិសដៅនឹងនៅតែដូចគ្នានឹងកំពង់ផែ Tincan សម្រាប់ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ា និងកំពង់ផែតេម៉ាសម្រាប់​ប្រទេសហ្គាណា។
ដំណើរការនាំចូល
បញ្ហាអាចប៉ះពាល់ដល់ពេលវេលាដឹកជញ្ជូន
យានយន្តដេញថ្លៃ៖ បើសិនជា​យានយន្តត្រូវបានតិញពីការដេញថ្លៃ ភាគីលក់​មានរយៈពេលរហូតដល់ 30 ថ្ងៃដើម្បី​ប្រគល់​ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ/លិខិត្តម្ចាស់កម្មសិទ្ធិសម្រាប់យានយន្តនោះ។ នេះអាចធ្វើឲ្យមានការពន្យាពេលសម្រាប់ដំណើរការដឹកជញ្ជូន​ ខណៈដែល​យានយន្តនឹងមិនត្រូវបាន​យក​ឡើយ​រហូតដល់​មាន​ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ/លិខិតម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ។ សូមសាកសួរទៅអ្នកតំណាង Auction Export ថាតើ​មាន​ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ/លិខិត្តម្ចាស់កម្មសិទ្ធិយានយន្តដែរឬទែមុននឹងទិញដើម្បី​ចៀសវាងការពន្យាពេលនេះ។

រយៈពេលដឹកជញ្ជូនលើដី៖ តំបន់មួយចំនួន​នៃសហរដ្ឋអាមេរិក​មាន​ទំហំចរាចរប្រចាំរដូវកាល ឬ​ប្រចាំឆ្នាំទាប​ដែលបង្កើត​រយៈពេល​ដែលត្រូវការ​រវាង​ការទិញយានយន្ត និងការប្រគល់យានយន្តទៅឃ្លាំង ឬកំពង់ផែ។ រដ្ឋដែលមានចរាចរតិចមិនដូចជា Alabama, Louisiana, Mississippi, Arkansas, និង Oklahoma។ ការពន្យាពេលអាចកើតឡើងដោយសារ​លក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុមិនល្អនៅរដូវធ្លាក់ទឹកកក។ សូមចំណាំថា​ការពន្យាពេលផ្សេងៗទៀតអាចកើតឡើង​ដោយសារ​រថយន្តដឹកទំនិញខូច​​ដែល​ជាករណីកម្រតែមិនអាចចៀសផុត។

ឥទ្ធិពលស្នូប៊ឺត ក្នុងអំឡុងខែមុនរដូវរងារ​ដែលជាខែតុលា និងធ្នូ​មានជនចូលនិវត្តរ៍ជាច្រើនផ្លាស់ទីរថយន្ត និង​គ្រឿងសិង្ខារឹមរបស់ពួកគេទៅ Florida ដើម្បី​ប្រើពេលរដូវរងារនៅបរិយាកាសដែលក្តៅជាង។ នេះ​ដាក់កម្រិតលើចំនួន​រថយន្តដឹកទំនិញទទេ​ដែលផ្លាស់ទីតាមឆ្នេរខាងត្បូងទៅខាងកើតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់កំពង់ផែនៅ Georgia និង Florida ដោយធ្វើឲ្យមានការពន្យាពេលសម្រាប់ការបញ្ជូនយានយន្តទៅកំពង់ផែ ឬឃ្លាំង។ និន្នាការនេះត្រូវបានបញ្ច្រាសមកវិញនៅខែមុនរដូវក្តៅ។

ការពន្យាពេលនៅកំពង់ផែរ៖ សូមចងចាំថាការពន្យាពេលជួនកាលអាចកើតឡើង​នៅក្នុងខែរងារនៅពេល​កំពង់ផែត្រូវបានបិទ ឬខ្វះកុងតឺន័រដោយសារអាកាសធាតុមិនល្អ។
សូមចំណំាថា​គយ NJ ត្រូវបានដាក់បន្ទុកលើសដោយសារ​មានបរិមាណខ្ពស់ពេក ដូច្នេះការពន្យាពេលមិនមែនជារឿងប្លែកនោះឡើយ។ នៅពេលដឹកជញ្ជូនតាម RORO នឹងអាចមានការពន្យាពេលដោយសារ​បរិមាណច្រើន នៅក្នុងករណីនេះយានយន្តនេះនឹងត្រូវផ្ទុកទៅក្នុង​នាវាបន្ទាប់ជាមួយ​ចន្លោះផ្ទុកទំនិញទំនេរ។
 
We're here to Help You
x
Text Chat
Start Live Chat

Call us now

+1 416.900.3303 

Request a Call Back

Leave a Suggestion