សន្សំសំចៃពេលវេលា និងថវិកាជាមួយ AuctionExport.com
  • ការជូនដំណឹងបច្ចុប្បន្នភាពអំពីស្ថានភាពអនឡាញនៃដំណើរការដឹកជញ្ជូន
  • បំពេញការគ្របដណ្តប់ធានារ៉ាប់រងដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោក (ធានារ៉ាប់រងបន្ថែមលើការដឹកជញ្ជូនផ្លូវសមុទ្រ)
  • ការឆ្លងគយកាណាដា និងសហរដ្ឋអាមេរិក
  • ការគំាទ្រដោយជជែកផ្ទាល់
  • ដំណើរការ 24/7 ទៅកាន់ទម្រង់ Auction Export
ទូទៅ
ជំហានទី 1: ការចុះឈ្មោះ
ជំហានទី 2: ការដាក់ប្រាក់តម្កល់
ជំហានទី 3: ដំណើរការជាវ (ទិញ)
ជំហានទី 4: ការទូទាត់ប្រាក់
ជំហានទី 5: គមនាគមន៍ និងការដឹកជញ្ជូន
តម្លៃ
សំណួរសួរញឹកញាប់
ដំបូន្មានសុវត្ថិភាព
កម្រិតសមាជិកភាព
ជំហានទី 3: ដំណើរការជាវ (ទិញ)
វិធីជាវរថយន្ត៖
ការដេញថ្លៃ
បង្ហាញព័ត៌មានលម្អិត
ជម្រើសដេញថ្លៃ៖ ការដេញថ្លៃទាំងឡាយដែលអ្នកឃើញ និងការដេញថ្លៃទាំងឡាយដែលអ្នកដាក់ស្នើតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងគឺជាការដេញថ្លៃជាមុន។ ឧទាហរណ៍ អ្នកអាចដាក់ការដេញថ្លៃអតិបរមារបស់អ្នកស្មើនឹង $10,000 និងបើសិនជាការដេញថ្លៃរបស់អ្នកខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងជុំដេញថ្លៃជាមុន នោះការដេញថ្លៃរបស់អ្នកនឹងត្រូវដាក់ស្នើទៅការលក់ផ្ទាល់។ បើសិនជាការដេញថ្លៃរបស់អ្នកខ្ពស់ជាងគេនៅការលក់ផ្ទាល់ និងឆ្លើយតបតាមតម្រូវការអ្នកលក់ នោះអ្នកនឹងក្លាយជាអ្នកឈ្នះ។ បើសិនជាតម្លៃបម្រុងរបស់អ្នកលក់ ទាបជាងការដេញថ្លៃអតិបរមារបស់អ្នក និងគ្មាននរណាដេញថ្លៃខ្ពស់ជាងអ្នកក្នុងការលក់ផ្ទាល់ នោះអ្នកអាចឈ្នះយានយន្តក្នុងតម្លៃទាបជាងការដេញថ្លៃអតិបរមារបស់អ្នក។ សូមចងចាំថា​បើសិនជាការដេញថ្លៃអតិបរមារបស់អ្នកស្មើ $10,000 អ្នកអាចមានឱកាសឈ្នះយានយន្តក្នុងតម្លៃទាបជាងការដេញថ្លៃអតិបរមារបស់អ្នក នោះដោយសន្មត់ថាវាខ្ពស់ជាងការដេញថ្លៃផ្សេងៗទៀត និងឆ្លើយតបតាមតម្លៃបម្រុងរបស់អ្នកលក់។
សូមចំណាំថា បើអ្នកគឺជាអ្នកដេញថ្លៃខ្ពស់ជាងគេក្នុងការលក់ផ្ទាល់ ហើយ​តម្លៃបម្រុង​មិនទាន់បានឆ្លើយតប នោះយានយន្តនៅតែអាចលក់ទៅអ្នក​តាមការអនុញ្ញាតរបស់អ្នកលក់។
ផ្ទាល់តាមការដេញថ្លៃតាមទូរសព្ទ
បង្ហាញព័ត៌មានលម្អិត
យានយន្តនីមួយៗដែលមានជម្រើសដេញថ្លៃ អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស្នើដោយផ្ទាល់លើការដេញថ្លៃតាមទូរសព្ទ (PHONE BIDDING) ជាមួយ​អ្នកតំណាងផ្នែកលក់របស់យើង។ បើសិនជាអ្នកដាក់សំណើផ្ទាល់តាមទូរសព្ទ អ្នកនឹងទទួលបាន​អ៊ីមែល​ជាមួយនឹងពេលវេលា​ប្រហាក់ប្រហែល​នៃការលក់ ហើយ​នឹងត្រូវបានទាក់ទង​ដោយ​តំណាងផ្នែកលក់របស់យើងក្នុងរយៈពេល 5 នាទីមុនការដេញថ្លៃចាប់ផ្តើម។ ក្នុងអំឡុងពេលលក់ផ្ទាល់ តំណាងផ្នែកលក់របស់យើង​នឹង​ប្រាក់អ្នកពី​ទំហំដេញថ្លៃបច្ចុប្បន្ន ហើយនឹងអ្នកនឹងប្រាប់គេឲ្យដេញថ្លៃ ឬបញ្ឈប់។
សូមចំណាំថា ការលក់គឺរហ័សណាស់​ប្រមាណ 3 វិនាទីរវាងការដេញថ្លៃ។
ទិញឥឡូវ
បង្ហាញព័ត៌មានលម្អិត
ជម្រើសទិញឥឡូវ យានយន្តដែលមានជម្រើស "ទិញឥឡូវ" អាចត្រូវបានទិញក្នុងតម្លៃដែលបានបញ្ជាក់​ដោយចុចលើប៊ូតុងនោះ។ ដរាបណាអ្នកទទួលបានអ៊ីមែលដែលបញ្ជាក់ពីការជាវ នោះយានយន្តនឹងក្លាយជារបស់អ្នក។ *យានយន្តដេញថ្លៃនីមួយៗ​មានតម្លៃដេញថ្លៃ។ មុននឹងដេញថ្លៃសូមពិនិត្យ​កម្មវិធីគណនាតម្លៃដេញថ្លៃ។

ការដេញថ្លៃផ្ទាល់អនឡាញ
បង្ហាញព័ត៌មានលម្អិត
ដើម្បីចូលរួមក្នុង ការដេញថ្លៃផ្ទាល់ BIDGoLiveអ្នកត្រូវដាក់ប្រាក់តម្កល់នៅក្នុងគណនីរបស់អ្នក។ ចំនួនប្រាក់តម្កល់អប្បបរមាគឺ $1000 ឬ 15% នៃ​ទំហំដេញថ្លៃ។
  Click on the picture to Zoom In GoLive Review
បញ្ជាទិញរថយន្ត /ជំនួយនៃភ្នាក់ងារលក់
បង្ហាញព័ត៌មានលម្អិត
ក្នុងនាមជាអ្នកប្រើដែលបានចុះឈ្មោះ អ្នកនឹងអាចបញ្ជាទិញរថយន្ត។
គ្រាន់តែចុចប៊ូតុង "បញ្ជាទិញរថយន្ត" ពីទម្រង់របស់អ្នក បំពេញព័ត៌មាន​អំពីរថយន្តដែលអ្នកកំពុងស្វែងរក ហើយ​ក្រុមរបស់យើង​នឹង​ស្វែងរក​ក្នុង​បញ្ជីរថយន្តរាប់លានគ្រឿង និងទាក់ទងអ្នកវិញជាមួយការផ្តល់ជូន។
Who can buy a car from us:
Individual Buyer/Dealer
បង្ហាញព័ត៌មានលម្អិត
Whether you are an individual buyer or a dealer, you can purchase a car through AuctionExport. If you live overseas and would like to purchase a car through AuctionExport no dealer licence is required. All purchased vehicles must be exported outside of USA and Canada.
 
We're here to Help You
x
Text Chat
Start Live Chat

Call us now

+1 416.900.3303 

Request a Call Back

Leave a Suggestion