សន្សំសំចៃពេលវេលា និងថវិកាជាមួយ AuctionExport.com
  • ការជូនដំណឹងបច្ចុប្បន្នភាពអំពីស្ថានភាពអនឡាញនៃដំណើរការដឹកជញ្ជូន
  • បំពេញការគ្របដណ្តប់ធានារ៉ាប់រងដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោក (ធានារ៉ាប់រងបន្ថែមលើការដឹកជញ្ជូនផ្លូវសមុទ្រ)
  • ការឆ្លងគយកាណាដា និងសហរដ្ឋអាមេរិក
  • ការគំាទ្រដោយជជែកផ្ទាល់
  • ដំណើរការ 24/7 ទៅកាន់ទម្រង់ Auction Export
ទូទៅ
ជំហានទី 1: ការចុះឈ្មោះ
ជំហានទី 2: ការដាក់ប្រាក់តម្កល់
ជំហានទី 3: ដំណើរការជាវ (ទិញ)
ជំហានទី 4: ការទូទាត់ប្រាក់
ជំហានទី 5: គមនាគមន៍ និងការដឹកជញ្ជូន
តម្លៃ
សំណួរសួរញឹកញាប់
ដំបូន្មានសុវត្ថិភាព
កម្រិតសមាជិកភាព
តម្លៃ
ការចុះឈ្មោះលើ AuctionExport គឺឥតគិតថ្លៃ។ ប៉ុន្តែយើងគិតថ្លៃ $195 សម្រាប់រថយន្តនីមួយៗដែលមានតម្លៃ $3000 ឬតិចជាងនេះ និង​គិតថ្លៃ $295 សម្រាប់​រថយន្តដែលមានតម្លៃខ្ពស់ជាង $3000។ យើងក៏គិតថ្លៃលើតម្លៃរៀបចំឯកសារ $85 ផងដែរ ដែលតម្លៃនេះរាប់បញ្ចូលទាំងសេវាអ៊ិចប្រេសមែល​នៃប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិច្បាប់ដើមទៅទិសដៅរបស់អ្នក។

ថ្លៃយឺតយ៉ាវ​ $50 ឬ 0.125% ក្នុងមួយថ្ងៃនឹងត្រូវអនុវត្តទៅលើរថយន្តដែលមិនទាន់បង់ថ្លៃទាំងអស់។ បើយើងមិនទទួលការទូទាត់ប្រាក់ ឬការអះអាង​នៃការទូទាត់ប្រាក់ក្នុងរយៈពេល 5 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីជាវទេ រថយន្តរបស់អ្នកនឹងត្រូវ​ដាក់​ឲ្យដេញថ្លៃម្តងទៀត ហើយ​តម្លៃអប្បបរមា $600 ឬ 10% នៃទំហំដេញថ្លៃ​នឹងត្រូវគិត និង/ឬ​រថយន្តរបស់អ្នក​នឹង​ត្រូវដាក់លក់​ ហើយ​ថ្លៃចំណាយទាំងអស់​ដែល​អនុវត្តលើការលក់ឡើងវិញនេះនឹងត្រូវទូទាត់លើ​ប្រាក់តម្កល់របស់អ្នក។

សូមចំណាំថា​ប្រាក់តម្កល់​អតិបរមាដែល​អាច​ធ្វើបាន​តាមរយៈ Skrill គឺ $2500 ប៉ុណ្ណោះ​ ក្នុងករណី​ប្រាក់តម្កល់តាម Skrill របស់អ្នកច្រើនជាង $2500 អ្នកនឹងត្រូវគិតថ្លៃប្រតិបត្តិការ 3.8%។ សូមចំណាំថា​ប្រាក់តម្កល់តាមកាតឥណទាន​មិនត្រូវលើសពី $2500 ឡើយ។

ការទូទាត់ប្រាក់ពេញ​សម្រាប់ការជាវជោគជ័យ​ត្រូវតែផ្ញើតាមធនាគារ។
 
We're here to Help You
x
Text Chat
Start Live Chat

Call us now

+1 416.900.3303 

Request a Call Back

Leave a Suggestion