ជំហានទី 1: ការចាប់ផ្តើម
ជំហានទី 2: ការបន្ថែមសារពើភ័ណ្ឌរបស់អ្នក
ជំហានទី​ 3: ការបញ្ចប់ការលក់
កម្មវិធីទូរសព្ទ
ការពិនិត្យវីដេអូរថយន្ត
ជំហានទី 1: ការចាប់ផ្តើម
ការចុះឈ្មោះ
បង្ហាញព័ត៌មានលម្អិត
នៅពេលចុះឈ្មោះ សូមបំពេញព័ត៌មានសាមញ្ញៗដែលចាំបាច់អំពីខ្លួនអ្នក និងជំនួញរបស់អ្នកដូចជា (ឈ្មោះ អាសយដ្ឋាន ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង)។ ធ្វើឲ្យប្រាកដថា​អ្នក​គូសធីកលើប្រអប់លក្ខខណ្ឌ​ រួចចុចលើចុះឈ្មោះ។

កំពុងផ្ទុកអាជ្ញាប័ណ្ណឈ្មួញ
បង្ហាញព័ត៌មានលម្អិត
ត្រូវផ្ទុកឡើង​ច្បាប់ចម្លងដែលមានសុពលភាពរបស់អាជ្ញាប័ណ្ណឈ្មួញ។ យើងត្រូវការធ្វើឲ្យប្រាកដថាអ្នកមាន​អាជ្ញាប័ណ្ណឈ្មួញត្រឹមត្រូវនៅក្នុងរដ្ឋរបស់អ្នក។

ជំហានទី 2: ការបន្ថែមសារពើភ័ណ្ឌរបស់អ្នក
សូមចូលទៅក្នុងទម្រង់របស់អ្នក ហើយជ្រើសផ្ទាំង "សារពើភ័ណ្ឌ" និងចុចលើប៊ូតុង "បន្ថែមសារពើភ័ណ្ឌ"។

ការចុះបញ្ជីអ៊ិចប្រិស
បង្ហាញព័ត៌មានលម្អិត
បញ្ជីរហ័ស: វិធីដ៏រហ័ស និងមានប្រសិទ្ធិភាពដើម្បី​ចុះបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌរបស់អ្នក និងព័ត៌មាន​មូលដ្ឋានអំពីយានយន្ត​ដែល​នឹងត្រូវការ​ដូចជា (ឆ្នាំ, ម៉ាក, ម៉ូដែល, VIN, ចម្ងាយបើកបរ, តម្លៃ និងប្រភេទប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ) អ្នកអាច​រីករាយជាមួយ​រថយន្តចំនួនឥតកំណត់ និងរូបភាពជាច្រើន។

បញ្ជីកម្រិតខ្ពស់
បង្ហាញព័ត៌មានលម្អិត
បញ្ជីកម្រិតខ្ពស់: វិធីដ៏លម្អិត និងមានប្រសិទ្ធិភាព​ដើម្បី​ចុះបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌរបស់អ្នក​ និងព័ត៌មាន​អំពីយានយន្ត​ដែលអាចបន្ថែមបាន​ដូចជា (ស្នាមឆ្កូត, ស្នាមទ្រុត, កម្រិតសរសៃកង់, ចំនួនកូនសោ, មានសៀវភៅប្រើប្រាស់ឬអត់)។ នេះគឺជាវិធីដ៏មានប្រសិទ្ធិភាពណាស់​ ព្រោះរាល់សំណួរដែលអតិថិជនអាចសួរ​ត្រូវបាន​ឆ្លើយនៅក្នុងបញ្ជីនេះ ហើយអ្នកអាចរីករាយ​ជាមួយ​ការបន្ថែមរថយន្តចំនួនឥតកំណត់ និងរូបភាពជាច្រើន។
ជំហានទី​ 3: ការបញ្ចប់ការលក់
ការលក់យានយន្តរបស់អ្នក
បង្ហាញព័ត៌មានលម្អិត
អ្នក​នឹងទទួលទូរសព្ទតែពីផ្នែកលក់របស់យើងប៉ុណ្ណោះ មិនមែនពីអតិថិជនរបស់យើងឡើយ។ ក្រុមផ្នែកលក់របស់យើង​នឹងទាក់ទងទៅអ្នក​អំពីរថយន្តរបស់អ្នក ក្នុងករណីដែលអតិថិជនមានប្រាក់តម្កល់ ហើយចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងលើយានយន្តរបស់អ្នក។ នៅពេល​ផ្នែកលក់​របស់យើង​រួចរាល់​ យើងនឹងជូនដំណឹង​ទៅអ្នក ដូច្នេះ​អ្នក​អាចចេញ​វិក័យប័ត្រលក់ និង​ឯកសារផ្សេងៗទៀត​ដែលអាចត្រូវបានស្នើសុំ។

ទទួលបានប្រាក់ចំណូល (ជាមូលប្បទានប័ត្រ ឬផ្ញើតាមធនាគារ)
បង្ហាញព័ត៌មានលម្អិត
យើងអាចចេញការទូទាត់ប្រាក់​នៅក្នុងទម្រង់​ជាការផ្ញើតាមធនាគារដោយផ្ទាល់ទៅគណនីធនាគាររបស់អ្នក ឬ​ជា​មូលប្បទានប័ត្រ​ដែលបានបញ្ជាក់ ដែលអាចផ្ញើតាមរយៈសេវាប្រៃសណីយ៍ ហើយអ្នកនឹងទទួលបាន​លេខ (#) តាមដាន។ អ្នកអាចជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្រទូទាត់ប្រាក់ដែលអ្នកពេញចិត្តបាន។

កំពុងរៀបចំឯកសារ
បង្ហាញព័ត៌មានលម្អិត
នៅពេលអ្នកទទួលបានការទូទាត់ប្រាក់ពេញសម្រាប់រថយន្ត យើងស្នើឲ្យអ្នកកំណត់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិទៅឈ្មោះជំនួញរបស់យើង និង​ផ្តល់​ឯកសារ​បន្ថែម​បើចាំបាច់។

ការបញ្ចេញយានយន្ត
បង្ហាញព័ត៌មានលម្អិត
នៅពេលអ្នកអះអាងថា​ទំនិញរួចរាល់ដើម្បីយក ហើយអ្នក​ជូនដំណឹងមកយើងអំពីពេលវេលាជូនដំណឹងដែលអ្នកត្រូវការ យើងនឹងបញ្ជូនក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនរបស់យើងទៅយករថយន្តរបស់អ្នកពីទីកន្លែង។ អ្នកមិនចាំបាច់​បារម្ភពីការដឹកជញ្ជូនយានយន្តឡើយ។ សូម​ប្រគល់​ឯកសារច្បាប់ដើមទាំងអស់សម្រាប់រថយន្តនោះទៅអ្នកបើកបរតាមសំណើរបស់យើង។
កម្មវិធីទូរសព្ទ

AuctionExport have made your listing process easier with our new App. The App is available on Apple Store and Google Play Market and you could download it now for FREE!Few steps on how to list your inventory:

1. Log In
បង្ហាញព័ត៌មានលម្អិត
Log into the App using your user name and password. You can also register for an account now.
 

2. Add Vehicle
បង្ហាញព័ត៌មានលម្អិត
Click on Add Vehicle to list your car for Sale.
 

3. Enter VIN #
បង្ហាញព័ត៌មានលម្អិត
There are 2 options to list your Vin either Manually or by scanning the Vin #. Please select one.
 

4. Fill out vehicle information
បង្ហាញព័ត៌មានលម្អិត
Fill out detailed information about your vehicle, like Year, Make/Model, Price, Mileage, etc. Also you can upload some vehicle pictures, by making photos directly from our app, or by selecting photos on your phone.
 

5. Submit
បង្ហាញព័ត៌មានលម្អិត
Click Submit button. your Vehicle will be listed on website in 30 minutes.
 

Manage your Inventory
បង្ហាញព័ត៌មានលម្អិត
You can manage your inventory on the App by clicking on My Inventory
 


If you have any questions do not hesitate to send your questions to dealersupport@auctionexport.com.


ការពិនិត្យវីដេអូរថយន្ត
How to Add
បង្ហាញព័ត៌មានលម្អិត
យើងខ្ញុំមានក្តីសោមនស្សរីករាយ​សូម​ណែនាំ​ជម្រើសបន្ថែម​សម្រាប់​អ្នក​ដើម្បី​លក់​យានយន្តកាន់តែច្រើនជាមួយ Auction Export។
អ្នក​មាន​សមត្ថភាព​បន្ថែម​ការពិនិត្យ​វីដេអូ​នៃ​យានយន្តរបស់អ្នក​ជាមួយ​ជំហានងាយៗ អ្វីដែលអ្នកត្រូវការនោះគឺបង្ហោះវីដែងូ​ទៅលើ YouTube។ នៅពេលអ្នកមានវីដេអូនៅទីនោះរួច គ្រាន់តែចម្លង និងបិទភ្ជាប់ URL ទៅលើ​ព័ត៌មាន​យានយន្តនៅក្នុង​សារពើភ័ណ្ឌរបស់អ្នក មិនថាយានយន្ត​ត្រូវបាន​ដាក់ផ្សាយរួច ឬ​រៀបនឹងផ្សាយនោះទេ។ ជម្រើសនេះនឹងផ្តល់ឲ្យអ្នក​នូវ​ឱកាសកាន់តែប្រសើរ​ដើម្បី​លក់​យានយន្តរបស់អ្នកជាមួយ Auction Export ព្រោះ​អតិថិជនរបស់យើងភាគច្រើន​ស្ថិតនៅបរទេស​ និង​តាមរយៈវីដេអូ​ទាំងនោះ​ពួកគេកាន់តែមានទំនុកចិត្ត​នៅក្នុងការជាវ។ ជួយឲ្យអ្នកទិញរបស់អ្នក​ធ្វើការសម្រេចចិត្ត​ល្អិតល្អន់ - បង្ហោះការពិនិត្យវីដេអូសម្រាប់​ការផ្សាយរថយន្តរបស់អ្នក!

If you have any questions do not hesitate to send your questions to dealersupport@auctionexport.com.

 
We're here to Help You
x
Text Chat
Start Live Chat

Call us now

+1 416.900.3303 

Request a Call Back

Leave a Suggestion