សូមចំណាំថា​កំពង់ផែអាមេរិក​បានផ្លាស់ប្តូរបទបញ្ញត្តិរបស់ខ្លួន​ទាក់ទងនឹង​យានយន្តមិនអាចបើកបរបាន និងខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ។ សូម​ចំណាំថា​ Auction Export នឹងប្រើការដឹកជញ្ជូនតាមកុងតឺន័រសម្រាប់យានយន្តខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ មិនអាចបើកបរបាន ដែលត្រូវលើក និងត្រូវទៅអាហ្រ្វិកខាងលិច។ យានយន្តដែលអាចបើកបរនិងគ្មានការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរទាំងអស់នឹងត្រូវដឹកតាម RORO ដូចធម្មតា រីឯយានយន្តមិនអាចបើកបរបាន និងមិនមានការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ​នឹងត្រូវទទួលដោយ RORO TOWABLE។ កំពង់ផែទិសដៅនឹងនៅតែដូចគ្នានឹងកំពង់ផែ Tincan សម្រាប់ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ា និងកំពង់ផែតេម៉ាសម្រាប់​ប្រទេសហ្គាណា។
ដំណើរការនាំចូល
Ocean Shipping Calculator
Port of Departure:
ប្រទេសគោលដៅ:
កំពង់ផែនទិសដៅ:
Service:
* តម្លៃដឹកជញ្ជូនទាំងអស់គឺជាការប៉ាន់ប្រមាណ។
សូមចងចាំថា​​យានយន្តទៅតាម RORO ទាំងអស់​ត្រូវតែដំណើរការ បើកបរបាន និងមិនមានការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ។ សូមចំណាំថា​លក្ខខណ្ឌជាក់លាក់អាចអនុវត្ត។ នៅក្នុងករណីដែល​ទំនិញទាំងនេះមិនអាចដឹកជញ្ជូនតាម RORO បាន ការបម្រួមកុងតឺន័រនិង/ឬ RORO TOWABLE ក៏អាចប្រើបានសម្រាប់​ទិសដៅមួយចំនួនដែរ។ Shipping prices are for sedans and mid size SUV's only, please check shipping cost prior to the purchase for all other vehicle types.
សូមទំនាក់ទំនងផ្នែកគមនាគមន៍របស់យើង shipping@auctionexport.com សម្រាប់ថ្លៃដឹកជញ្ជូនពិតច្បាស់លាស់.
 
We're here to Help You
x
Text Chat
Start Live Chat

Call us now

+1 416.900.3303 

Request a Call Back

Leave a Suggestion