សូមចំណាំថា​កំពង់ផែអាមេរិក​បានផ្លាស់ប្តូរបទបញ្ញត្តិរបស់ខ្លួន​ទាក់ទងនឹង​យានយន្តមិនអាចបើកបរបាន និងខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ។ សូម​ចំណាំថា​ Auction Export នឹងប្រើការដឹកជញ្ជូនតាមកុងតឺន័រសម្រាប់យានយន្តខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ មិនអាចបើកបរបាន ដែលត្រូវលើក និងត្រូវទៅអាហ្រ្វិកខាងលិច។ យានយន្តដែលអាចបើកបរនិងគ្មានការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរទាំងអស់នឹងត្រូវដឹកតាម RORO ដូចធម្មតា រីឯយានយន្តមិនអាចបើកបរបាន និងមិនមានការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ​នឹងត្រូវទទួលដោយ RORO TOWABLE។ កំពង់ផែទិសដៅនឹងនៅតែដូចគ្នានឹងកំពង់ផែ Tincan សម្រាប់ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ា និងកំពង់ផែតេម៉ាសម្រាប់​ប្រទេសហ្គាណា។
ដំណើរការនាំចូល
ដំណើរការនាំចូល

សូមចងចាំថាបច្ចុប្បន្នយើងផ្តល់ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវសមុទ្រ 2 ប្រទេសទៅប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ា។ ខាងក្រោមនេះ យើងនឹងពន្យល់ពីដំណើរការនាំចូលដោយសង្ខេបសម្រាប់ប្រភេទដឹកជញ្ជូននីមួយៗ។

ការបង្រួមកុងតឺន័រ
លាក់ព័ត៌មានលម្អិត
ព័ត៌មានទូទៅ
មុនពេលនាវាមកដល់៖
  • ព័ត៌មានកុងតឺន័រ​ត្រូវបាន​ផ្តល់ទៅ​ភ្នាក់ងារ​ដោយ​ Auction Export។
  • គយផ្តល់ឲ្យភ្នាក់ងារនូវតម្លៃប៉ានស្មាន។
    បន្ទាប់មក គយត្រួតពិនិត្យទំនិញដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើមានភាពខុសគ្នាឬយ៉ាងណា។ បើសិនជារកឃើញភាពខុសគ្នា គយនឹងបង្កើនតម្លៃដោយឲ្យ DN (លិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ជំពាក់)។ ត្រូវបង់ពន្ធគយបន្ថែមផ្សេងៗ។
  • បន្ទាប់មកភ្នាក់ងារទាក់ទងទៅអតិថិជន ដូច្នេះពួកគេអាចធ្វើការបង់ប្រាក់ដើម្បីឆ្លងយានយន្តរបស់ពួកគេកាត់គយបាន។ នេះគួរធ្វើឡើយតិចបំផុតពីរសប្តាហ៍មុនកុងតឺន័រមកដល់ដើម្បីចៀសវាងការពន្យាពេល និងការគិតថ្លៃបន្ថែម។
ពុំមានតម្លៃពិតប្រាកដសម្រាប់​យានយន្តនោះទេ។ វាត្រូវបានគិតថ្លៃដោយផ្អែកលើ​ទម្ងន់ ឆ្នាំ ម៉ាក ម៉ូដែល និងជួនកាលស្ថានភាពរបស់រថយន្ត។
ជំហានដើម្បី​យកយានយន្តរបស់អ្នក
ចំណាំ៖ ការឆ្លងកុងតឺន័រប្រើពេលប្រមាណ 3-5 ថ្ងៃធ្វើការ។
1
នាវាមកដល់ ហើយកុងតឺន័រត្រូវបានបញ្ចេញនិងយកទៅកន្លែងកុងតឺន៍រ
2
កុងតឺន័រត្រូវបានកក់សម្រាប់ត្រួតពិនិត្យ។
3
កុងតឺន័រត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ។
4
គយប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាផ្តល់ការវាយតម្លៃសម្រាប់រថយន្តនីមួយៗនៅក្នុងកុងតឺន័រ។
5
កុងតឺន័រត្រូវបានបញ្ចេញ។
6
ការបង់ថ្លៃក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនត្រូវបានធ្វើរួច ហើយឯកសារត្រូវបានទទួល។
7
ការចាកចេញត្រូវបានអះអាងនៅច្រក។ ភ្នាក់ងារយកទំនិញសម្រាប់ចែកចាយដល់ម្ចាស់នីមួយៗ។
*លើសពីនេះ អតិថិជនអាចទៅការិយាល័យគយដើម្បីអះអាងពីការវាយតម្លៃរបស់រថយន្តពួកគេ។
ការវាយតម្លៃគឺជាឯកសារជាលាយលក្ខណ៍អក្សរគយដែលបានផ្តល់ទៅភ្នាក់ងារ។ វាអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេដឹងថាពីចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបង់។ គយមានទិន្នន័យ/ព័ត៌មានរបស់ពួកគេផ្ទាល់សម្រាប់រថយន្តទាំងអស់ដែលនាំចូលក្នុងប្រទេស ដូច្នេះ​មិនចាំបាច់ប្រកាសតម្លៃយានយន្តនៅលើ  អញ្ញតប័ត្រដឹកជញ្ជូន (មើលគំរូ)នោះទេ
បុគ្គលផ្សេងៗមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យដោះស្រាយការវាយតម្លៃរថយន្តឡើយ មានតែមន្ត្រីគយប៉ុណ្ណោះ។
អ្នកអាចបង់ថ្លៃខាងក្រោមផ្អែកលើការវាយតម្លៃរបស់គយ៖
  • ពន្ធនាំចូលគឺ 35% នៃការវាយតម្លៃគយលើរថយន្ត។
  • ពន្ធ 5%‎
  • ពន្ធកំពង់ផែ 7 %
  • VAT 5%
ការដឹកជញ្ជូន RORO
បង្ហាញព័ត៌មានលម្អិត
ព័ត៌មានទូទៅ
សូមទំនាក់ទំនងភ្នាក់ងារឆ្លងដែលបានចាត់តាំងរបស់អ្នកមុនពេលនាវាមកដល់ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការឆ្លង និងការគិតថ្លៃក្នុងស្រុក។
សូមចំណាំថា Auction Export មិនដោះស្រាយការឆ្លងកាត់គយនៅទិសដៅទេ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីគយ សូមចុចលើតំណភ្ជាប់ខាងក្រោម (https://www.customs.gov.ng)
ជំហានដើម្បី​យកយានយន្តរបស់អ្នកតាម RORO:
1
អញ្ញតប័ត្រដឹកជញ្ជូនច្បាប់ដើម​គឺត្រូវបានប្រគល់ឲ្យអតិថិជន  view sample
2
នាវាមកដល់កំពង់ផែ។
3
រថយន្តត្រូវយកទៅចំណតកំពង់ផែ។
4
ការត្រួតពិនិត្យគយ។ ការគិតថ្លៃដែលបានឲ្យទៅអតិថិជនដោយភ្នាក់ងាររបស់ពួកគេ។
5
អតិថិជនធ្វើការទូទាត់ប្រាក់
6
អតិថិជនយកឯកសារដែលបានបង់រួចទាំងអស់ទៅកំពង់ផែដើម្បីយកយានយន្ត។
គន្លឹះមានប្រយោជន៍មួយចំនួន៖
សូមចំណាំថាជាទូទៅ សេវា RORO លឿនជាកុងតឺន័រ ហើយការគិតថ្លៃកំពង់ផែជារួមគឺទាបជាងនៅទិសដៅ ប៉ុន្តែសូមចងចាំថាមិនមែនយានយន្តទាំងអស់សុទ្ធតែអាចដឹកជញ្ជូនតាម RORO បាននោះទេ។ សូមទំនាក់ទំនងផ្នែកដឹកជញ្ជូនរបស់យើងដើម្បីស្វែងយល់ថាតើរថយន្តដែលអ្នកកំពុងទិញអាចដឹកជញ្ជូនតាម RORO ឬទេ។
អាជ្ញាធរកំពង់ផែចេញ "របាយការណ៍​ស្ថានភាពរថយន្ត​នៅលើ​នាវានីមួយៗ" នៅពេលវាទៅដល់។ យើងស្នើសុំឲ្យអតិថិជនរបស់យើងបញ្ជាក់ថាតើរបាយការណ៍ស្ថានភាពនោះ​ត្រូវគ្នានឹងប្រភេទរបស់​យានយន្តអ្នកឬក៏អត់។
សូមធ្វើឲ្យប្រាកដថា​អ្នក​រក្សាទុក​របាយការណ៍ស្ថានភាពយានយន្តរបស់អ្នក​នៅពេល​រថយន្តទៅដល់ទិសដៅ។ នេះអាចត្រូវបានស្នើពីខាងដឹកជញ្ជូន​នៅ​ទិសដៅ។

បើអ្នកមានសំណួរណាមួយទាក់ទងនឹងតម្រូវការរបស់ប្រទេសនេហ្ស៊ីរីយ៉ា សូមទំនាក់ទំនងមក shipping@auctionexport.com

ទូរសព្ទ៖ +1 416.900.3303 ext: 3

ម៉ោងធ្វើការ៖ ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ ម៉ោង 9.00 ព្រឹកដល់ 6.00 ល្ងាច EST (លើកលែងថ្ងៃឈប់សម្រាក)

 
We're here to Help You
x
Text Chat
Start Live Chat

Call us now

+1 416.900.3303 

Request a Call Back

Leave a Suggestion