សូមចំណាំថា​កំពង់ផែអាមេរិក​បានផ្លាស់ប្តូរបទបញ្ញត្តិរបស់ខ្លួន​ទាក់ទងនឹង​យានយន្តមិនអាចបើកបរបាន និងខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ។ សូម​ចំណាំថា​ Auction Export នឹងប្រើការដឹកជញ្ជូនតាមកុងតឺន័រសម្រាប់យានយន្តខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ មិនអាចបើកបរបាន ដែលត្រូវលើក និងត្រូវទៅអាហ្រ្វិកខាងលិច។ យានយន្តដែលអាចបើកបរនិងគ្មានការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរទាំងអស់នឹងត្រូវដឹកតាម RORO ដូចធម្មតា រីឯយានយន្តមិនអាចបើកបរបាន និងមិនមានការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ​នឹងត្រូវទទួលដោយ RORO TOWABLE។ កំពង់ផែទិសដៅនឹងនៅតែដូចគ្នានឹងកំពង់ផែ Tincan សម្រាប់ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ា និងកំពង់ផែតេម៉ាសម្រាប់​ប្រទេសហ្គាណា។
ដំណើរការនាំចូល
ការតានដាននាវា
ការតាមដាននាវា: AuctionExport ណែនាំ​លក្ខណៈពិសេសដ៏ថ្មីនិងទំនើបរបស់ខ្លួនគឺ ការតាមដាននាវាផ្ទាល់។ ឥឡូវនេះអ្នកអាចតាមដានទំនិញរបស់អ្នកតាមរយៈលក្ខណៈពិសេសក្នុងទម្រង់ថ្មីរបស់យើង។ អ្នកអាចមើល​ទីតាំងរបស់​កប៉ាល់អ្នកតាមរយៈទម្រង់របស់អ្នក​នៅខាងក្រោម​ផ្ទាំង​ស្ថានភាពយានយន្ត។ អ្នកនឹងទទួលបានការជូនដំណឹង​បើសិនជា​ជម្រើសនេះអាចប្រើបានសម្រាប់យានយន្តរបស់អ្នក បន្ទាប់ពីវាត្រូវបានប្រគល់ដល់​កំពង់ផែចេញ។
 
We're here to Help You
x
Text Chat
Start Live Chat

Call us now

+1 416.900.3303 

Request a Call Back

Leave a Suggestion