សូមចំណាំថា​កំពង់ផែអាមេរិក​បានផ្លាស់ប្តូរបទបញ្ញត្តិរបស់ខ្លួន​ទាក់ទងនឹង​យានយន្តមិនអាចបើកបរបាន និងខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ។ សូម​ចំណាំថា​ Auction Export នឹងប្រើការដឹកជញ្ជូនតាមកុងតឺន័រសម្រាប់យានយន្តខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ មិនអាចបើកបរបាន ដែលត្រូវលើក និងត្រូវទៅអាហ្រ្វិកខាងលិច។ យានយន្តដែលអាចបើកបរនិងគ្មានការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរទាំងអស់នឹងត្រូវដឹកតាម RORO ដូចធម្មតា រីឯយានយន្តមិនអាចបើកបរបាន និងមិនមានការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ​នឹងត្រូវទទួលដោយ RORO TOWABLE។ កំពង់ផែទិសដៅនឹងនៅតែដូចគ្នានឹងកំពង់ផែ Tincan សម្រាប់ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ា និងកំពង់ផែតេម៉ាសម្រាប់​ប្រទេសហ្គាណា។
ដំណើរការនាំចូល
ដំណើរការដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោលដោយរថយន្តដឹកទំនិញ
ការមកយកយានយន្ត៖ ដំណើរការនៃការដឹកជញ្ជូនយានយន្តទៅកាន់ឃ្លាំង ឬ​កំពង់ផែនឹងចាប់ផ្តើម​ភ្លាមៗនៅពេល​យានយន្ត និង​ទំនិញត្រូវបានបង់រួច។ តំណាង Auction Export ម្នាក់​នឹង​ផ្ទៀងផ្ទាត់​យានយន្ត និង​ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ/លិខិតម្ចាស់កម្មសិទ្ធិដែលរួចរាល់អាចយកបាន ហើយ​យានយន្តនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅទីតាំង។

ចំណាំ៖ យានយន្តទាំងអស់​ត្រូវបាន​ធានារ៉ាប់រង​នៅក្នុង​ការដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោក និង​ត្រូវបាន​ដឹកដោយ​គ្រែរាបស្មើ ឬ​ដោយ​រថយន្តដឹកទំនិញសណ្តោង។ Auction Export ប្រើប្រាស់​អ្នក​បើកបរដែលមានការអនុញ្ញាត និង​មានប័ណ្ណបើកបរពីនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលសុវត្ថិភាពចរាចរសហព័ន្ធ និងគមនាគមន៍សហរដ្ឋអាមេរិក។
 
We're here to Help You
x
Text Chat
Start Live Chat

Call us now

+1 416.900.3303 

Request a Call Back

Leave a Suggestion