សូមចំណាំថា​កំពង់ផែអាមេរិក​បានផ្លាស់ប្តូរបទបញ្ញត្តិរបស់ខ្លួន​ទាក់ទងនឹង​យានយន្តមិនអាចបើកបរបាន និងខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ។ សូម​ចំណាំថា​ Auction Export នឹងប្រើការដឹកជញ្ជូនតាមកុងតឺន័រសម្រាប់យានយន្តខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ មិនអាចបើកបរបាន ដែលត្រូវលើក និងត្រូវទៅអាហ្រ្វិកខាងលិច។ យានយន្តដែលអាចបើកបរនិងគ្មានការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរទាំងអស់នឹងត្រូវដឹកតាម RORO ដូចធម្មតា រីឯយានយន្តមិនអាចបើកបរបាន និងមិនមានការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ​នឹងត្រូវទទួលដោយ RORO TOWABLE។ កំពង់ផែទិសដៅនឹងនៅតែដូចគ្នានឹងកំពង់ផែ Tincan សម្រាប់ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ា និងកំពង់ផែតេម៉ាសម្រាប់​ប្រទេសហ្គាណា។
ដំណើរការនាំចូល
ទទួលយករថយន្តរបស់អ្នកនៅកំពង់ផែនទិសដៅ
កុងតឺន័រ៖ នៅពេលដឹកជញ្ជូនកុងតឺន័រពេញ កុងតឺន័រ​នឹង​ត្រូវបញ្ចេញ​ទៅ​អ្នក​ទទួលដែលបានផ្តល់។ នៅពេល​ការដឹកជញ្ជូនកុងតឺន័រមិនទាន់ពេញ នោះកុងតឺន័រនឹងត្រូវកំណត់ទៅឲ្យភ្នាក់ងារទិសដៅដែលនឹងអាចបំបែកទំនិញសម្រាប់អ្នកទទួលរៀងៗខ្លួន។

RORO: អ្នកទទួលនឹងទទួលបានយានយន្តនៅកំពង់ផែន​ដោយប្រើ​អញ្ញ័តប័ត្រដឹកជញ្ជូនចាប់ផ្តើមដើម ឬ​ពាក្យចេញ Telex។

ឯកសារ៖ ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ និង OBL នឹងត្រូវបានផ្ញើតាមក្រុមហ៊ុនប្រៃសណីយ៍រហ័សទៅកាន់​អ្នក​ទទួល​ភ្លាមៗ​បន្ទាប់ពីទទួលបានពីគយសហរដ្ឋអាមេរិក។

សូមចំណាំថា Auction Export មិនផ្តល់សេវាឆ្លងកាត់គយនៅប្រទេសទិសដៅទេ ហើយវាគឺជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អតិថិជនដើម្បីឆ្លង​ទំនិញរបស់ពួកគេ។
 
We're here to Help You
x
Text Chat
Start Live Chat

Call us now

+1 416.900.3303 

Request a Call Back

Leave a Suggestion