សន្សំសំចៃពេលវេលា និងថវិកាជាមួយ AuctionExport.com
  • ការជូនដំណឹងបច្ចុប្បន្នភាពអំពីស្ថានភាពអនឡាញនៃដំណើរការដឹកជញ្ជូន
  • បំពេញការគ្របដណ្តប់ធានារ៉ាប់រងដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោក (ធានារ៉ាប់រងបន្ថែមលើការដឹកជញ្ជូនផ្លូវសមុទ្រ)
  • ការឆ្លងគយកាណាដា និងសហរដ្ឋអាមេរិក
  • ការគំាទ្រដោយជជែកផ្ទាល់
  • ដំណើរការ 24/7 ទៅកាន់ទម្រង់ Auction Export
ទូទៅ
ជំហានទី 1: ការចុះឈ្មោះ
ជំហានទី 2: ការដាក់ប្រាក់តម្កល់
ជំហានទី 3: ដំណើរការជាវ (ទិញ)
ជំហានទី 4: ការទូទាត់ប្រាក់
ជំហានទី 5: គមនាគមន៍ និងការដឹកជញ្ជូន
តម្លៃ
សំណួរសួរញឹកញាប់
ដំបូន្មានសុវត្ថិភាព
កម្រិតសមាជិកភាព
ជំហានទី 5: គមនាគមន៍ និងការដឹកជញ្ជូន
នៅពេលការទូទាត់ប្រាក់ពេញ​សម្រាប់​យានយន្តដែលបានជាវរបស់អ្នក​ត្រូវបាន​ទូទាត់រួចរាល់​នៅលើគណនីធនាគាររបស់យើង យើងនឹងចាប់ផ្តើម​ដំណើរការដឹកជញ្ជូន។ រថយន្តរបស់អ្នក​នឹង​ត្រូវបាន​យក និង​ប្រគល់​ទៅ​កំពង់ផែចេញ​មួយ​នៅក្នុង​សហរដ្ឋអាមេរិក ឬ​កាណាដា។ អ្នក​អាច​ស្នើ​រូបភាពបន្ថែម​របស់​រថយន្តអ្នក​ពី​កំពង់ផែបាន។ យើង​នឹង​ដោះស្រាយ​សំណុំឯកសារ​នៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក ឬ​កាណាដា។ ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិច្បាប់ដើម នឹង​ត្រូវបាន​ផ្ញើទៅគយសហរដ្ឋអាមេរិក ឬកាណាដា ក្រោយពីឆ្លងរួច នឹងត្រូវផ្ញើទៅអ្នក​តាម​ប្រៃសណីយរហ័ស (DHL, FEDEX ឬ TNT)។ អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​ព័ត៌មានអំពីកាលបរិច្ឆេទទៅដល់តាមអ៊ីមែល​ឬតាមទូរសព្ទ។ អ្នក​នឹង​​ត្រូវការ​ឯកសារ​សម្គាល់ខ្លួន និង​ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិច្បាប់ដើម​នៅពេលទទួលយករថយន្តនៅ​កំពង់ផែនក្នុងស្រុករបស់អ្នក។


សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការដឹកជញ្ជូន សូមចូលទៅកាន់ ទំព័រដឹកជញ្ជូន
 
We're here to Help You
x
Text Chat
Start Live Chat

Call us now

+1 416.900.3303 

Request a Call Back

Leave a Suggestion