ណែនាំមិត្តភក្តិ
នេះគឺជារបៀបដែលវាធ្វើការ
ណែនាំមិត្តភក្តិ និងទទួលបានរង្វាន់!
ក្នុងនាមជាសមាជិក AuctionExport ដែលបានចុះឈ្មោះ ណែនាំមិត្តភក្តិ និងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ $50 សម្រាប់​ការណែនាំ¹ដែលបានអនុញ្ញាតនីមួយៗ។ ប្រាក់រង្វាន់​នឹង​ត្រូវ​អនុវត្ត បន្ទាប់ពី​មិត្តភក្តិរបស់អ្នក​ទិញយានយន្តតាមរយៈគេហទំព័រយើង និងបង់ប្រាក់ពេញតែប៉ុណ្ណោះ។

ណែនាំមិត្តភក្តិមកកាន់ AuctionExport ជាអ្នកដែលនឹងទិញយានយន្តតាមរយៈគេហទំព័រយើង និងទទួលបាន, សាច់ប្រាក់ $50 ផ្ញើដោយផ្ទាល់ទៅអ្នកតាម Money Gram ឬ Western Union³!


សូមចំណាំថា​អ្នក​ត្រូវតែបានចុះឈ្មោះជាមួយ Auction Export ដើម្បីណែនាំមិត្តភក្តិ (ការចុះឈ្មោះគឺឥតគិតថ្លៃ) ហើយគណនីរបស់អ្នក​ត្រូវតែមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អ³។


នៅពេលអ្នកសម្រេចចិត្តណែនាំមិត្តភក្តិមកក្រុមហ៊ុនយើង សូម​ចូលក្នុងទម្រង់ Auction Export របស់អ្នក​និង​ចុចលើ​ផ្ទាំង "ណែនាំមិត្តភក្តិ" នៅលើ​របារម៉ឺនុយកំពូលខាងលើ។


តំណភ្ជាប់ណែនាំផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក អាចរកបាននៅក្នុងទម្រង់របស់អ្នក។ អ្នកអាចផ្ញើវាទៅមិត្តភក្តិតាមសារ SMS ចែករំលែកវាលើបណ្តាញសង្គម ឬ​ផ្សាយវានៅលើគេហទំព័ររបស់អ្នក។ បើសិនជាអ្នកណែនាំអ្នកប្រើថ្មីតាមតំណភ្ជាប់ណែនាំពិសេស សូមប្រាកដថា​អ៊ីមែលរបស់អ្នក​ត្រូវបាន​បញ្ចូល​នៅក្នុង​ចន្លោះ​ដែល​បាន​ឲ្យ​ក្នុងពេលចុះឈ្មោះ​ដោយ​មនុស្សដែលអ្នកណែនាំ។


អ្នកក៏អាច​បំពេញនៅក្នុងអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់មនុស្សដែលអ្នក​ចង់​ណែនាំ និងចុចលើ "ណែនាំមិត្តភក្តិ"។ មិត្តភក្តិរបស់អ្នក​នឹង​ទទួលបាន​អ៊ីមែល​ដោយស្វ័យប្រវត្តិ​ដែល​មាន​តំណភ្ជាប់សម្រាប់ចុះឈ្មោះ។ នៅពេល​គេ​ចុចលើ​តំណភ្ជាប់​ និង​ចុះឈ្មោះជាមួយ​យើង គេ​នឹង​ក្លាយ​ជា​មនុស្ស​ដែលអ្នកណែនាំដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ បន្ទាប់ពី​មិត្តភក្តិរបស់អ្នក​ទិញរថយន្ត​តាមរយៈគេហទំព័រយើង និង​បង់ប្រាក់ពេញ យើងនឹងផ្ញើប្រាក់រង្វាន់ $50 ទៅអ្នក។ ងាយស្រួលបំផុត!


អ្នកអាចណែនាំអតិថិជន​ច្រើន​ប៉ុណ្ណាក៏បាន​ ការជាវជោគជ័យ​របស់ពួកគេ​នឹង​ផ្តល់​ជាប្រាក់រង្វាន់ $50 ដុល្លារ​ទៅអ្នក​សម្រាប់​អតិថិជន​ម្នាក់ៗ!


សូមចំណាំថា​ប្រាក់រង្វាន់ $50 មានសម្រាប់តែការទូទាត់ប្រាក់ម្តងក្នុងមួយគណនី មានន័យថា​បើអ្នក​បាន​ទទួល​ប្រាក់រង្វាន់ $50 ដុល្លារ​សម្រាប់​មនុស្សម្នាក់រួចហើយ អ្នក​នឹងមិនទទួលប្រាក់រង្វាន់បន្ថែម​សម្រាប់​អតិថិជននេះទេ ទោះបី​គេ​ទិញរថយន្តច្រើនទៀតក៏ដោយ។


បើអ្នកមានសំណួរណាមួយ សូមកុំស្ទាក់ស្ទើរ និងទំនាក់ទំនងមកផ្នែកទីផ្សាររបស់យើងតាមរយៈ marketing@auctionexport.com today!

លេខយោង
បង្ហាញព័ត៌មានលម្អិត
  1. ការណែនាំដែលបានអនុញ្ញាត​សម្រាប់អ្នក គឺមានន័យថា​សមាជិក​បានចុះឈ្មោះលើ AuctionExport ដែលបាន​ធ្វើការជាវតាមរយៈ www.auctionexport.com និងបាន​បង់ប្រាក់ពេញ។ សូមចំណាំថា​ប្រាក់រង្វាន់ $50 ដុល្លារនោះ​គឺមានតែម្តងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយគណនី មានន័យថា​បើអ្នកបានទទួល​ប្រាក់រង្វាន់ $50 ពីមនុស្សម្នាក់រួចហើយ អ្នកនឹងមិនទទួលប្រាក់រង្វាន់ពីអតិថិជនដដែលនេះទេ ទោះបីគេទិញរថយន្តច្រើនទៀតក៏ដោយ។
  2. ការផ្តល់ជូនអាចប្រែប្រួលគ្រប់ពេល។ ការផ្តល់ជូនមានសុពលភាពសម្រាប់សំណើដែលបានទទួលដោយ Auction Export តាមរយៈ​តំណភ្ជាប់ដែលបានផ្តល់​ក្នុងទំនាក់ទំនង​ណែនាំ និង​ទំនាក់ទំនងដែលបានជ្រើសផ្សេងទៀត​ពី auctionexport.com។ ការផ្តល់ជូននេះ​មិនអាច​រួមបញ្ចូលជាមួយការផ្តល់ជូនផ្សេងទៀតឡើយ។ គណនីត្រូវតែមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អ។ ប្រាក់រង្វាន់ណែនាំ​នឹង​ត្រូវបាន​ប្រគល់ បើសិនជា និងនៅពេលដែលអ្នក​និង​មិត្តភក្តិដែលអ្នកនែនាំ​តាមរយៈ​កម្មវិធីណែនាំ​ឆ្លើយតបតាមលក្ខខណ្ឌកម្មវិធីគ្រប់យ៉ាង។
  3. គណនីរបស់អ្នក​ត្រូវតែមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អ។ អ្នក​យល់ព្រម​ធ្វើការណែនាំ​តែចំពោះទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មដែលអ្នកស្គាល់ និងអ្នកដែលយល់ព្រមទទួលការណែនាំនេះពីអ្នកប៉ុណ្ណោះ។ អ្នកមិនត្រូវផ្ញើការណែនាំទៅមនុស្សដែលអ្នកមិនស្គាល់ឡើយ។ ប្រាក់រង្វាន់ណែនាំ នឹងត្រូវបានប្រគល់ទៅអ្នក​អស្រ័យលើ​ការណែនាំ​ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នីមួយៗ​ដែល Auction Export ទទួលបានសំណុំបែបបទ និងដែលត្រូវបាន​អនុញ្ញាត ហើយត្រូវឆ្លងកាត់លក្ខខណ្ឌដែលអាចអនុវត្តបានទាំងអស់។ ដោយសារធម្មជាតិសម្ងាត់នៃដំណើរការអនុញ្ញាត អ្នកនឹងមិនទទួលបានដំណឹងនៅពេល​សំណើត្រូវបានអនុញ្ញាត ឬបដិសេធឡើយ ហើយ​បុគ្គលណាមួយម្នាក់​ដែលអ្នកបានណែនាំត្រូវតែឯកភាព​ព្រមអនុញ្ញាតឲ្យ​អ្នក​ទទួលបានប្រាក់រង្វាន់​នៅពេលអនុញ្ញាត ពុំនោះទេ​អ្នកនឹងមិនទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ណែនាំឡើយ។ AuctionExport មានសិទ្ធិបដិសេធ​សំណើណែនាំមិត្តភក្តិរបស់អ្នកនៅគ្រប់ពេលវេលា​ដោយមិនបាច់ជូនដំណឹង​ និងក្រោមអំណាចរបស់ខ្លួន។ បើសិនជា​កំណត់ហេតុរបស់យើង​បង្ហាញថា​ជនណាមួយដែលអ្នកបានណែនាំ​បាន​ជ្រើសរើសមិនទទួលអ៊ីមែលពីយើង គេនឹងមិនទទួលបានអ៊ីមែលឡើយ ហើយអ្នកនឹងមិនទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ណែនាំដែលជាផ្នែកនៃកម្មវិធីនេះឡើយ។ កម្មវិធីណែនាំ​ប្រែប្រួលទៅតាមផលិតផល និងអាច​ត្រូវបានកែប្រែ ផ្អាក ឬ​រំសាយ ឬ​បញ្ចប់ដោយមិនបាច់ជូនដំណឹង។ អ្នកចូលរួមកម្មវិធីណែនាំគប្បីអនុញ្ញាត 8 ទៅ 10 សប្តាហ៍​សម្រាប់​ការ​ផ្តល់ប្រាក់រង្វាន់ នៅពេល​គ្រប់លក្ខខណ្ឌត្រូវបានឆ្លើយតប និង​ត្រូវតែ​ចុះឈ្មោះនៅក្នុង​កម្មវិធី​ភក្តីភាព (បើអាច) នៅពេល​ប្រាក់រង្វាន់ណែនាំត្រូវបានប្រគល់។ សូមចំណាំថា​ប្រាក់រង្វាន់ណែនាំ $50 នឹងត្រូវបានផ្ទេរទៅគណនី AuctionExport របស់អ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ បើអ្នកចង់បានប្រាក់រង្វាន់ណែនាំរបស់អ្នកតាមរយៈ Money Gram ឬ Western Union ថ្លៃសងប្រាក់​នឹងត្រូវអនុវត្ត។ ផលិតផល និងសេវាទាំងអស់​ត្រូវឆ្លងកាត់​លក្ខខណ្ឌដែលអាចអនុវត្តបាន។
 
We're here to Help You
x
Text Chat
Start Live Chat

Call us now

+1 416.900.3303 

Request a Call Back

Leave a Suggestion